Image Alt
Le Séjour

Woonbegeleiding

Woonbegeleiding bij Le Séjour

Op het eiland Tholen knopen Bart Helsdingen en Miranda de Wolf van zorgaanbieder Le Séjour alles en iedereen aan elkaar rond de kwetsbare mensen die ze begeleiden. Vraaggericht, over de grenzen van de domeinen heen en midden in de stad. Le Séjour helpt mensen met een psychiatrische aandoening/achtergrond en een sociale kwetsbaarheid hun plaats in de samenleving (weer) in te nemen. 

“Bij het begeleiden gaan wij uit van de wensen en krachten van de cliënten, wij bieden ondersteuning waar de cliënt woont, leert en recreëert.”

Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij: 

Dagstructuur

Psychosociale ondersteuning

Vinden van werk / dagbesteding / school

Contacten leggen met instanties

Budgetteren

Ondersteuning bij huishoudelijke taken

Beschermd wonen in de praktijk

De transformatie van beschermd wonen is in miniatuur al praktijk op het eiland (en in de stad) Tholen. De omstandigheden lenen zich er goed voor, mensen kennen elkaar en de lijnen zijn kort. Le Séjour heeft ongeveer 25 cliënten, waarvan er acht beschermd wonen. Vier adolescenten wonen in een huis in de binnenstad. Ze krijgen begeleiding, ook bij hun werk of dagbesteding. De begeleiding maakte voor een cliënt bijvoorbeeld een afspraak met de plaatselijke Albert Heijn. ‘De cliënt zit daar voorlopig op een activiteitenbegeleidingsplek. Zo heeft de ondernemer er geen omkijken naar, problemen worden eerst besproken met de persoonlijk begeleider van de cliënt. Het idee is om dat geleidelijk af te bouwen. We werken aan herstel en rehabilitatie van de cliënt.’

De andere locatie voor beschermd wonen is gevestigd in een zorgcentrum voor ouderen van SVRZ. Het zijn vier appartementen die zijn vrijgekomen door de extramuralisering in de ouderenzorg. Le Séjour en SVRZ werken samen omdat dit voor allebei de doelgroepen iets oplevert. De nachtdienst van het zorgcentrum houdt waar nodig een oogje in het zeil bij de cliënten van beschermd wonen. Zij doen op hun beurt allerlei klussen in het zorgcentrum, zoals koken en het verzorgen van dieren. ‘Onze cliënten leven ervan op.’

 

Ambulant

Andere cliënten zijn na verloop van tijd zo hersteld dat ze weer zelfstandig gaan wonen via de wooncorporatie en particuliere verhuurder. Le Séjour zorgt dat de cliënt thuis wordt begeleid door een en dezelfde begeleider. Ambulant waar mogelijk, is het adagium. Soms is het Wmo-pakket voor begeleiding te klein voor wat een cliënt nodig heeft. Le Séjour heeft met de gemeente afgesproken waar nodig extra uren ingezet kunnen worden. Omgekeerd houden begeleiders bij hoeveel uren sec nodig zijn voor een cliënt. ‘Dat is leidend, niet wat er nu eenmaal in het rooster zit.’
Serviceorganisatie CZW (serviceorganisatie voor de dertien Zeeuwse gemeenten) koopt namens de centrumgemeente Vlissingen beschermd wonen in bij Le Séjour als zorg in natura. Voor 2017 woonden beschermd-wonen cliënten bij Le Séjour op basis van een pgb. ‘De gemeente wilde liever van die pgb-constructie af daardoor heeft de organisatie veel meer rust gekregen. Nu werken we niet meer met facturen maar met een budget waardoor we vaste werknemers kunnen aannemen.’

 

Voor wie?

Le Séjour helpt mensen met een psychiatrische aandoening/achtergrond en een sociale kwetsbaarheid hun plaats in de samenleving (weer) in te nemen. Leven met bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheids–stoornissen, hechtingsstoornis, schizofrenie of autisme kan een worsteling zijn voor de cliënten. Persoonlijk en voor de mensen die naast hem of haar staan.  Een eerste stap in de goede richting is een veilige en fijne woonplek waar je een grote mate van zelfstandigheid hebt. Bij het begeleiden gaan wij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënten en bieden wij ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert.