Image Alt
Le Séjour

Over ons

Onze Geschiedenis

In het jaar 2005 zijn Bart en Miranda kleinschalige dagbesteding voor mensen met psychiatrische of sociale problematiek gecombineerd met catering en delicatesse in Tholen begonnen.

Uiteindelijk is deze dagbesteding na een flinke groei een zelfstandig bedrijf geworden. Door de vraag van cliënten binnen de dagbesteding om ook woonbegeleiding  aan te bieden zijn de eerste 4 beschermd wonen plekken in 2012 gerealiseerd. Hierbij hebben Bart en Miranda zich laten auditeren door zowel de zorg makelaars van de William Schikker Groep als de inspecteur van gezondheidzorg IGZ. Inmiddels zijn de beschermd wonen plekken uitgebreid tot 8 stuk verdeeld over 2 locaties. De dagbesteding en kantoor zijn gehuisvest in een aparte locatie op de Dalemhof 5 te Tholen. Met inmiddels een team van 8 enthousiaste medewerkers. Sinds 2017 is er een samenwerking met de SVRZ binnen ten Anker. Daar heeft Le Sejour 4 appartementen welke voor beschermd wonen worden gebruikt.

De organisatie

Le Séjour werkt samen met zowel het FACT–team van Emergis en die van de GGZWNB. Vaak hebben cliënten hier hun behandelaar. Deze ambulante teams van beide instellingen overleggen met de woonbegeleiding van Le Séjour over de behandeling en werken samen. Tevens heeft Le Séjour een multidisciplinair overleg met de huisarts en apotheker over de bewoners georganiseerd, waarbij indien nodig ook het FACT-team weer aanschuift. Zo is er een transparante toegankelijke organisatie ontstaan die gebruikt maakt van de krachten binnen de maatschappij. Le Séjour werkt volgens de richtlijnen van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Alle medewerkers zijn hierin geschoold.

De beschermd wonen plaatsen zijn gehuisvest in de stad Tholen. Binnen de dagbesteding komen cliënten die via de gemeente Tholen (WMO) doorverwezen worden. Tevens zijn de bewoners van de BW plekken binnen Le Séjour hier aanwezig. De dagbesteding heeft onderaannemerschappen met zowel Emergis als de GGZWNB. 

Voor ouders en andere betrokkenen wordt er met toestemming van de cliënt regelmatig een gezamenlijk gesprek georganiseerd het zogenaamde triade gesprek. Waar de gezamenlijke krachten worden ingezet voor de cliënt.

Inmiddels heeft Le Séjour van de college zorg en welzijn (CZW) de aanbesteding voor 8 Beschermd wonen plekken verkregen, en is daarmee een door de gemeente erkende organisatie.

Onze missie

Transparante zorg op maat.

Le Séjour heeft zichzelf als doel gesteld om de bewoners en andere cliënten een zo zelfstandig mogelijke plek binnen onze maatschappij te geven. Dit willen we behalen door de cliënt zoveel mogelijk in zijn eigen kracht en die van zijn omgeving te zetten. Dit doen we door hem/haar vooral te ondersteunen waar nodig en te ontzorgen waar dat kan. Dit samen met alle betrokken partijen zoals WMO consulenten vanuit de gemeente Tholen, huisarts, school, apotheek of andere betrokkenen. 

Onze medewerkers


Bart

Directeur

“Ik ben Bart. Samen met mijn echtgenote ben ik initiatiefnemer en eigenaar van Le Séjour Ik heb een achtergrond als groepsleider binnen de orthopedagogiek, jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Ondernemen, motiveren en inspireren zijn mijn dagelijkse taken binnen Le Séjour.”

Miranda

Directeur

“Ik ben Miranda, mede initiatiefnemer en eigenaar van Le Séjour. Als activiteitenbegeleidster heb ik gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Tevens ben ik als pedagogisch medewerker betrokken geweest bij het opstarten van een tiener- moederhuis voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Binnen Le Séjour ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van het team en de dagbesteding. Dit op een manier waarbij ik zoveel mogelijk naast de mensen sta en samen zaken ontwikkel.”

Kiki

Woonbegeleider & Stagebegeleider

“Ik ben Kiki, 27 jaar, afgestudeerd Social worker in de richting Maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik ben in 2010 afgestudeerd aan de hogeschool Avans in Breda. Ik ben sinds 2016 in dienst van Le Séjour. Het bevalt mij tot nu toe erg goed en kijk met plezier uit naar de tijd die ik mag werken bij Le Séjour.”

Auke

Administratief medewerker

“Mijn naam is Auke. Ik werk sinds 2015 als administratief medewerker bij Le séjour. Ik werk met veel plezier hier aan de administratie en zet mij verder in binnen Le séjour waar dat nodig is. Deze veelzijdigheid aan werk is erg prettig en maakt elke dag weer interessant.”

Mounaim

Woonbegeleider via BBL

“Hallo, Ik ben Mounaim en ik ben 21 jaar. Ik werk sinds Maart 2020 bij Le Sejour als BBL leerling voor de opleiding PBSP. In mijn verleden heb ik veel in de zorg gewerkt als zorgondersteuner bij het GGZNWB en heb ik achtergrond als bewegingsagoog. Bij Le Sejour functioneer ik als woonbegeleider en heb ik het prima naar mijn zin met ons gezellige team.“

Maaike

Woonbegeleider

“Ik ben Maaike en ik ben 31 jaar. Intussen werk ik vijf jaar bij Le Sejour als woonbegeleider. In 2008 heb ik mijn opleiding SPW 4 afgerond, hierna heb ik vijf jaar gewerkt als woonbegeleider op een Korsakov afdeling. Bij Le Sejour ben ik begonnen op de dagbesteding, maar vond ik uiteindelijk mijn plaats op wonen. Nog steeds werk ik met veel plezier in ons kleine gezellige team.“

Joline

Woonbegeleider

“Hallo, ik ben Joline, 25 jaar. Ik heb gestudeerd aan de HZ in Vlissingen en daar mijn studie Social Work in 2016 afgerond. Hierna heb ik 3 jaar gewerkt op een beschermde woonvorm van Emergis. In januari 2020 heb ik de overstap gemaakt naar Le Sejour en het werk bevalt erg goed. ”

Romek

Conciërge

“Hallo mijn naam is Romek en ik werk sinds 2017 als vrijwilliger bij Le Séjour. Ik hou mij vooral bezig met allerlei technische klusjes en creatieve projecten. Door de cliënten hier actief bij te betrekken hoop ik op persoonlijke succeservaringen.”

Luc

Vaste invalkracht

“Mijn naam is Luc. Ik werk sinds 2019 als vaste invalkracht bij Le Séjour. Ik kom hier iedere keer weer met veel plezier.“

Sanne

Woonbegeleider

“Hoi, ik ben Sanne. Sinds 2021 werk ik als woonbegeleider bij Le Séjour. Momenteel ben ik bezig met de opleiding Social Work op het Avans in Breda.“

Joanneke

Woonbegeleider